Bouwkundige vooropnames en naopnames project Herinrichting Kerkelaan Heiloo

Bouwkundige opnamen (voor- en naopname) en nulmeting trillingen  

Project Herinrichting Kerkelaan – Belieslaan Heiloo

Naast het verrichten van de bouwkundige vooropnames heeft Bopex Expertise vooruitlopend op de herinrichtingswerkzaamheden een nulmeting trillingen wegverkeer verricht bij woningen in de directe omgeving van de nieuw aan te leggen verkeersdrempels. Hierdoor is het mogelijk om in de nieuwe situatie te beoordelen of het trillingsaanbod op de woningen door het passerende verkeer significant is veranderd.

Om duidelijk te krijgen of er door de herinrichtingswerkzaamheden schade is ontstaan aan de belendende bebouwing is er bij alle woningen een bouwkundige na-opname verricht. De na-opname is uit juridisch oogpunt van belang om na afronding van het project geen onverwachte schadeclaims te ontvangen, waar de uitgevoerde werkzaamheden geen debet aan konden hebben.

Ga voor zekerheid en kies voor Bopex Expertise.

 

Terug naar overzicht

Comments are closed.