Vooropnames en omgevingsmonitoring project Rioolreconstructie te Velsen Noord

Bouwkundige vooropname en monitoring trillingen en zettingen 

Project herinrichting en rioolreconstructie te Velsen Noord

In opdracht van Noord Holland Infra BV hebben wij vooruitlopend op de rioleringswerkzaamheden

Banjaertstraat en Heiweg te Velsen Noord bij 55 woningen een bouwkundige vooropname / nulmeting verricht.  Ter voorkoming van schade aan de aangrenzende bebouwing verzorgen wij ook de omgevingsmonitoring tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door het uitvoeren van trillingsmetingen en zettingsmetingen.

Om de risico’s op gevolgschade en hinder zoveel mogelijk te verkleinen en te beheersen is omgevingsmonitoring van belang en gekozen voor Bopex Expertise.

 

Terug naar overzicht

Comments are closed.