Een bouwkundige opname laten uitvoeren?

Bel direct of vraag uw offerte aan!

Geluidsmetingen

Bopex voert geluidsmetingen uit rond het bouw- of sloopproject om overlast voor de omgeving te monitoren.

Bij een bouw- of sloopproject wordt doorgaans veel geluid geproduceerd. Het bouwlawaai wat hierbij ontstaat, kan veel geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken. Om te kunnen bepalen of geluidsoverlast tijdens een bouwproject toelaatbaar is, is in Nederland het Bouwbesluit van toepassing.

Met een geluidsmeting houden we bij of het geluidsniveau binnen de perken blijft. Daarbij gebruiken wij uitsluitend klasse 1 meetapparatuur die voldoen aan de eisen gesteld in de NEN-61672, Klasse

Vloerwatertoepassingen

Bopex voert vloerwaterpassingen uit om de scheefstand van vloeren vast te leggen.

Via de vloerwaterpassing wordt de scheefstand van de vloer tussen de gevels van het gebouw ingemeten en in kaart gebracht.  De metingen wordt uitgevoerd met een elektronische slangenwaterpas van Nivcomp waarmee de vloerhoogte op meerdere plaatsen wordt gemeten en op tekening vastgelegd.

Lintvoegmetingen

Hiermee kunnen de vervormingen in een gevel worden gemeten.

Via de lintvoegmeting wordt de scheefstand van de gevels ingemeten. Met behulp van een waterpasinstrument, een baak en een meetlint of met een elektronische slangenwaterpas worden een aantal punten in de gevels, waarvan mag worden aangenomen dat deze tijdens de bouw vrijwel in een horizontaal vlak hebben gelegen, ingemeten. Dit is meestal een lintvoeg in het metselwerk rondom het gebouw.  Eventueel kan ook worden gekozen voor het meten van een rollaag of de bovenzijde van het trasraam.

Klacht en claimmanagement

Klacht- en claimmanagement, hierbij wordt vooraf de communicatie met omwonenden opgetuigd. Zo weten zij waar zij eventuele klachten en claims kunnen neerleggen en dat deze met zorg en in overleg worden behandeld.

Schade-expertise

Onze experts beoordelen een schadeclaim middels het uitvoeren van bouwkundige na-opname en stellen de eventuele schade vast. Onze bevindingen rapporteren wij inclusief een advies over de verdere afhandeling van de schadeclaim zo nodig met een aanbeveling voor maatregelen ter voorkoming van verdere schade.

Diverse projecten

Nulmeting

Risico
inventarisatie

Bouwkundige-(voor)opnamen

Opstellen
monitoringsplan

Bouwkundige-vooropname

Bouwkundige vooropname

Hoogtemetingen

Hoogte
meting

Trillingsmetingen

Trillings
meting

Schade expertise

Scheurwijdte meting

Comments are closed.