Trillingsmetingen voor schade en hinder project onderzoek verkeerstrillingen

Trillingsmetingen wegverkeer  

Project onderzoek naar schade en hinder door verkeerstrillingen

Bopex Expertise heeft in opdracht van gemeente Zoeterwoude een onderzoek ingesteld naar trillingen aan (monumentale) panden aan de Dorpsstraat te Zoeterwoude door wegverkeer. Het onderzoek bestond uit het inzichtelijk maken van het trillingsaanbod op een aantal monumentale panden wat veroorzaakt worden door het passeren van wegverkeer. De uit de trillingsmetingen verkregen

trillingsterkten zijn beoordeeld op zowel hinder als op de mogelijke risico’s op het ontstaan van schade. In een rapportage zijn de meetresultaten gepresenteerd en de gemeten waarden getoetst aan richtlijn deel A “Schade aan bouwwerken” van Stichting Bouw Research (SBR-A) en richtlijn deel B “Hinder voor personen in gebouwen” (SBR-B).

 

Terug naar overzicht

Comments are closed.