Bopex

21
jul

Vooropnames en omgevingsmonitoring project Rioolreconstructie te Velsen Noord

Bouwkundige vooropname en monitoring trillingen en zettingen  Project herinrichting en rioolreconstructie te Velsen Noord In opdracht van Noord Holland Infra BV hebben wij vooruitlopend op de rioleringswerkzaamheden Banjaertstraat en Heiweg te Velsen Noord bij 55 woningen een bouwkundige vooropname / nulmeting verricht.  Ter voorkoming van schade aan de aangrenzende bebouwing verzorgen wij ook de omgevingsmonitoring tijdens de uitvoering van de

Read more

21
jul

Vooropnamen en omgevingsmonitoring project nieuwbouw te Uitgeest

Bouwkundige vooropname en omgevingsmonitoring   Project bouw appartementen te Uitgeest Aannemersbedrijf J.M. Putter bouwt 47 appartementen met een parkeerkelder op de “bibliotheeklocatie” te Uitgeest. Ter voorkoming van schade aan de omliggende bebouwing heeft Bopex Expertise een bouwkundige vooropname en nulmeting (hoogtemeting) uitgevoerd en verzorgen wij aan de hand van een monitoringsplan de omgevingsmonitoring tijdens het aanbrengen van de damwanden, graaf-

Read more

21
jul

Fotografische vooropname – nulmeting opslagterrein Terminal Amsterdam

Fotografische vooropname – nulmeting   Project nulmeting HCT Terminal Amsterdam In de havens van Amsterdam heeft Bopex Expertise een nulmeting van 6 hectare opslagterrein verricht.  Het terrein wordt voor een langere tijd in gebruik genomen voor de opslag onderdelen en opbouw windturbines. Voor de verhuurder hebben wij o.a. een fotografische vastlegging van het terrein en de insteekhaven verzorgt.  Na de

Read more

21
jan

Trillingsmetingen voor schade en hinder project onderzoek verkeerstrillingen

Trillingsmetingen wegverkeer   Project onderzoek naar schade en hinder door verkeerstrillingen Bopex Expertise heeft in opdracht van gemeente Zoeterwoude een onderzoek ingesteld naar trillingen aan (monumentale) panden aan de Dorpsstraat te Zoeterwoude door wegverkeer. Het onderzoek bestond uit het inzichtelijk maken van het trillingsaanbod op een aantal monumentale panden wat veroorzaakt worden door het passeren van wegverkeer. De uit de

Read more

21
jul

Vooropname en trillingsmeting heien project nieuwbouw woning Oostzaan

Bouwkundige vooropname en monitoring trillingen   Project nieuwbouw woning te Oostzaan Voor OM Bouwgroep hebben wij in verband met heiwerkzaamheden van prefab betonpalen een bouwkundige vooropname van de omliggende woningen verzorgt. Ter voorkoming van schade hebben onze meetdeskundigen trillingsmeters geplaatst en het trillingsaanbod op de belendende woningen tijdens de heiwerkzaamheden gemonitord. Wanneer trillingen de grenswaarden niet overschrijden is de kans

Read more

21
jul

Bouwkundige vooropnames en naopnames project Herinrichting Kerkelaan Heiloo

Bouwkundige opnamen (voor- en naopname) en nulmeting trillingen   Project Herinrichting Kerkelaan – Belieslaan Heiloo Naast het verrichten van de bouwkundige vooropnames heeft Bopex Expertise vooruitlopend op de herinrichtingswerkzaamheden een nulmeting trillingen wegverkeer verricht bij woningen in de directe omgeving van de nieuw aan te leggen verkeersdrempels. Hierdoor is het mogelijk om in de nieuwe situatie te beoordelen of het

Read more

21
jul

Bouwkundige vooropname belendingen project funderingsherstel te Amsterdam

Bouwkundige vooropname   Project funderingsherstel pand te Amsterdam In verband met funderingsherstel heeft Bopex Expertise de vooropname bij monumentale panden aan Zandhoek te Amsterdam verzorgt.  Deze monumenten dateren van 1657 en hebben bijzondere gevelstenen. Ter voorkoming van eventuele discussies bij schade zijn de belendende panden nauwkeurig vastgelegd door de bouwkundige vooropname.  

21
jul

Bouwkundige vooropname molens project Kadeverbetering Zaanse Schans

Bouwkundige vooropname   Project Kadeverbetering Zaanse Schans In verband met het project Kadeverbetering Zaanse Schans heeft Bopex Expertise bouwkundige vooropnames uitgevoerd bij het Zaanse Erfgoed, waaronder de Zaanse Molens en het Molenmuseum op de Zaanse Schans te Zaandam.   Schade en onnodige vertragingen voorkomen kies voor Bopex Expertise  

8
apr

Vooropnames project herinrichting en rioolreconstructie De Koog Uitgeest

Bouwkundige vooropname  Project herinrichting en rioolreconstructie De Koog Uitgeest De wijk De Koog in Uitgeest krijgt de komende jaren een grootschalige opknapbeurt. De bestrating en de riolering wordt vernieuwd en aangepast waarna De Koog een duurzame en klimaatbestendige wijk zal zijn.  In opdracht van gemeente Uitgeest heeft Bopex Expertise de bouwkundige vooropname bij ruim 400 woningen verzorgt en verrichten wij

Read more

21
jul

Vooropname – nulmeting belendingen project Theater Carré Amsterdam

Bouwkundige vooropname  Project Koninklijk Theater Carré Amsterdam In verband met de dakrenovatie van het theater Carré te Amsterdam hebben in opdracht van Koninklijke Woudenberg Ameide BV een vooropname van de gevels en daken van Koninklijk Theater Carré en de direct aangrenzende panden en omliggende terreininrichtingen uitgevoerd.